PouAugust 31 - September 11, 2016


Pen2

Sayo Matsuda

Tomoko NakayamaShingo SuminakaAtsuko Otsuka

Akiko YamadaKikuko Sakota

Yoshiko Yamaguchi

Naoko Kaneda

Mieko Ito

Mari Kono

Kiyoko Araki

Chihiro FujiiMegumi Sakakibara
128 Rivington St.
(bet. Essex & Norfolk)
NYC, NY 10002
212 674 0244

Home || Archive || Contact